Airītes dzelzceļa stacija Kurzemē, starp Saldu, Skrundu un Kuldīgu. Reiz aktīva transportam, saziņai, nu – industriālā mantojuma objekts, laika liecība.

“Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

Par mums

Esam ģimenes,draugu un domubiedru kopa, apvienojušies biedrībā “Airītes stacija”.

Senāk aktīvs, cilvēku pilns sabiedrisks centrs, tad skumja un pamesta vieta, kurai nu kopā cenšamies atgriezt dzīvību un seno spožumu.

 

Ir rīkotas talkas, pirmie koncerti, pasākumi. Esam atvēruši nelielu ekspozīciju, kas palīdz sajust trīsdesmito gadu paaudzes lepnumu un prieku, veidojot jaunu dzīvi. Te visu ne tikai drīkst, ir pat nepieciešams aptaustīt, iepazīt, pamēģināt! Liels darbs veikts stacijas parkā – tas attīrīts no brikšņiem un izveidota ugunskura vieta, teltsvietas.

 

Izstrādāts parka apstādījumu plāns, ir iespējams ziedot konkrēta stādījuma ierīkošanai par piemiņu kādam cilvēkam vai notikumam.

 

Izveidota neliela skatuve brīvdabas koncertiem, stacijas noliktava gaida savu kārtu pārtapt par zāli kino seansiem un citiem pasākumiem.

 

Darbojamies uz brīvprātības principa, pateicoties Cemex iespēju fonda, VKKF, Kurzemes plānošanas reģiona, INTERREG, Saldus pašvaldības, un ziedotāju atbalstam darbi un kultūras dzīve stacijā nepārtrūkst un turpinās.

2015 gada 11. novembrī atzīmējām stacijas 80 gadu jubileju. Veiksmīgi noritējuši stacijas un parka sakopšanas darbi, izveidojusies laba sadarbība ar Kurzemes muzejiem un NVO. Ar Saldus TIC atbalstu stacija iekļauta akcijas “Apceļo Saldus novadu” maršrutā un jau kļuvusi par neparastu tūrisma objektu.
Stacijā realizēts INTERREG projekts industriālā mantojuma saglabāšanai un ekspozīcijas izveidei.

Par mums

Esam ģimenes,draugu un domubiedru kopa, apvienojušies biedrībā “Airītes stacija”.

Senāk aktīvs, cilvēku pilns sabiedrisks centrs, tad skumja un pamesta vieta, kurai nu kopā cenšamies atgriezt dzīvību un seno spožumu.

 

Ir rīkotas talkas, pirmie koncerti, pasākumi. Esam atvēruši nelielu ekspozīciju, kas palīdz sajust trīsdesmito gadu paaudzes lepnumu un prieku, veidojot jaunu dzīvi. Te visu ne tikai drīkst, ir pat nepieciešams aptaustīt, iepazīt, pamēģināt! Liels darbs veikts stacijas parkā – tas attīrīts no brikšņiem un izveidota ugunskura vieta, teltsvietas.

 

Izstrādāts parka apstādījumu plāns, ir iespējams ziedot konkrēta stādījuma ierīkošanai par piemiņu kādam cilvēkam vai notikumam.

 

Izveidota neliela skatuve brīvdabas koncertiem, stacijas noliktava gaida savu kārtu pārtapt par zāli kino seansiem un citiem pasākumiem.

 

Darbojamies uz brīvprātības principa, pateicoties Cemex iespēju fonda, VKKF, Kurzemes plānošanas reģiona, INTERREG, Saldus pašvaldības, un ziedotāju atbalstam darbi un kultūras dzīve stacijā nepārtrūkst un turpinās.

2015 gada 11. novembrī atzīmējām stacijas 80 gadu jubileju. Veiksmīgi noritējuši stacijas un parka sakopšanas darbi, izveidojusies laba sadarbība ar Kurzemes muzejiem un NVO. Ar Saldus TIC atbalstu stacija iekļauta akcijas “Apceļo Saldus novadu” maršrutā un jau kļuvusi par neparastu tūrisma objektu.
Stacijā realizēts INTERREG projekts industriālā mantojuma saglabāšanai un ekspozīcijas izveidei.

Vēsture

Airītes dzelzceļa stacija atrodas Saldus novadā, Zirņu pagastā

Airītes dzelzceļa stacija atrodas Saldus novadā, Zirņu pagastā, kur kādreiz bijis aktīvs lauksaimniecības, mežsaimniecības un eksporta centrs ar vairākiem desmitiem viensētu ap to.

 

Savulaik pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas valdība par vienu no svarīgākajām prioritātēm uzskatīja sadzīves un uzņēmējdarbības apstākļu uzlabošanu reģionos, katrā pagastā būvējot skolu un dzelzceļa staciju.

 

No 1. Pasaules kara laika mantotais vācu šaursliežu dzelzceļš sākotnēji pildīja savas funkcijas, tomēr, lauksaimniecības produktu un kokmateriālu eksportam pieaugot, tika nolemts būvēt jaunas līnijas, stacijas un tehniskās ēkas.

 

Tādējādi dzelzceļa stacija nereti kļuva par pagasta sabiedriskās un saimnieciskās dzīves centru, arhitektūras un būvniecības kvalitātē simbolizējot jaunas dzīves sākumu.

Airītes pagaidu stacija atklāta līdz ar Glūdas – Liepājas dzelzceļa būvi 1928. gada 15. decembrī. Divstāvu mūra stacijas ēka uzbūvēta 1935. gadā, atklāta tā paša gada 11.novembrī. Joprojām nav skaidru ziņu par ēkas projekta autoru, taču ļoti iespējams, ka tas ir inženieris Artūrs Tramdahs (1884. 14. 09. Kuldīgas apriņķa Rubas pagastā – 1970 26. 04., apbed. Meža kapos Rīgā). Par to liecina Tramdahu ģimenes atmiņas, arī „māsu” staciju izvietojums – pēc tā paša projekta celtās Josta un Tadaiķi atrodas gandrīz vienādā attālumā no Airītes, t.i. Tramdahu dzimtas izcelsmes vietas.

 

Airītes stacija veiksmīgi pārdzīvojusi karu un bombardēšanu 1945.gada martā, tomēr padomju represiju un kolektivizācijas rezultātā tās tiešā tuvumā palika gluži nedaudz iedzīvotāju. Tāpēc 90to gadu sākumā stacija tika slēgta.

 

Stacija netika izmantota līdz pat 2012. gadam.

 

Tad līdz ar īpašnieku maiņu sākās tās atjaunošana, lai saglabātu daļu „zaudētās Atlantīdas” – trīsdesmito gadu paaudzes dzīvesstāstus, likteņus un cerības. Stacijas ēka pēc mūsu iniciatīvas 2014.gadā iekļauta Valsts Aizsargājamo Kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar numuru 8889, akcentējot labi saglabāto būvapjomu, plānojumu un detaļas – logus, koka paneļus, durvis u.c.

2015. gada sākumā domubiedru grupa apvienojās biedrībā „Airītes stacija”, lai kopīgi darbotos ēkas un tās sabiedriskās funkcijas saglabāšanai, pasākumu un talku rīkošanai un vēstures apzināšanai.

Vēsture

Bijusī Airītes dzelzceļa stacija atrodas Saldus novadā, Zirņu pagastā

Bijusī Airītes dzelzceļa stacija atrodas Saldus novadā, Zirņu pagastā, kur kādreiz bijis aktīvs lauksaimniecības, mežsaimniecības un eksporta centrs ar vairākiem desmitiem viensētu ap to.

 

Savulaik pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas valdība par vienu no svarīgākajām prioritātēm uzskatīja sadzīves un uzņēmējdarbības apstākļu uzlabošanu reģionos, katrā pagastā būvējot skolu un dzelzceļa staciju.

 

No 1. Pasaules kara laika mantotais vācu šaursliežu dzelzceļš sākotnēji pildīja savas funkcijas, tomēr, lauksaimniecības produktu un kokmateriālu eksportam pieaugot, tika nolemts būvēt jaunas līnijas, stacijas un tehniskās ēkas.

 

Tādējādi dzelzceļa stacija nereti kļuva par pagasta sabiedriskās un saimnieciskās dzīves centru, arhitektūras un būvniecības kvalitātē simbolizējot jaunas dzīves sākumu.

Airītes pagaidu stacija atklāta līdz ar Glūdas – Liepājas dzelzceļa būvi 1928. gada 15. decembrī. Divstāvu mūra stacijas ēka uzbūvēta 1935. gadā, atklāta tā paša gada 11.novembrī. Joprojām nav skaidru ziņu par ēkas projekta autoru, taču ļoti iespējams, ka tas ir inženieris Artūrs Tramdahs (1884. 14. 09. Kuldīgas apriņķa Rubas pagastā – 1970 26. 04., apbed. Meža kapos Rīgā). Par to liecina Tramdahu ģimenes atmiņas, arī „māsu” staciju izvietojums – pēc tā paša projekta celtās Josta un Tadaiķi atrodas gandrīz vienādā attālumā no Airītes, t.i. Tramdahu dzimtas izcelsmes vietas.

 

Airītes stacija veiksmīgi pārdzīvojusi karu un bombardēšanu 1945.gada martā, tomēr padomju represiju un kolektivizācijas rezultātā tās tiešā tuvumā palika gluži nedaudz iedzīvotāju. Tāpēc 90to gadu sākumā stacija tika slēgta.

 

Stacija netika izmantota līdz pat 2012. gadam.

 

Tad līdz ar īpašnieku maiņu sākās tās atjaunošana, lai saglabātu daļu „zaudētās Atlantīdas” – trīsdesmito gadu paaudzes dzīvesstāstus, likteņus un cerības. Stacijas ēka pēc mūsu iniciatīvas 2014.gadā iekļauta Valsts Aizsargājamo Kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar numuru 8889, akcentējot labi saglabāto būvapjomu, plānojumu un detaļas – logus, koka paneļus, durvis u.c.

2015. gada sākumā domubiedru grupa apvienojās biedrībā „Airītes stacija”, lai kopīgi darbotos ēkas un tās sabiedriskās funkcijas saglabāšanai, pasākumu un talku rīkošanai un vēstures apzināšanai.

Ekspozīcija

Ekspozīcija veidota, pateicoties Interreg EstLat programmai “Revival of Industrial heritage for tourism development”.

 

Tā veltīta Liepājas – Glūdas dzelzceļa līnijas vēsturei, cilvēkiem un notikumiem ap to. Atsevišķi – Airītes stacijai, tās cilvēkstāstiem un arhitektam Artūram Tramdaham.

 

Visa ekspozīcija veidota tā, lai visam varētu pieskarties, izpētīt, iepazīt. Īpaši gaidām pašus mazākos apmeklētājus un skolēnus, jo šeit var uzzinātu daudz  jauna par novada vēsturi, dzelzceļu un drošību tā tuvumā.

Ekspozīcija

Ekspozīcija veidota, pateicoties Interreg EstLat programmai “Revival of Industrial heritage for tourism development”.

 

Tā veltīta Liepājas – Glūdas dzelzceļa līnijas vēsturei, cilvēkiem un notikumiem ap to. Atsevišķi – Airītes stacijai, tās cilvēkstāstiem un arhitektam Artūram Tramdaham.

 

Visa ekspozīcija veidota tā, lai visam varētu pieskarties, izpētīt, iepazīt. Īpaši gaidām pašus mazākos apmeklētājus un skolēnus, jo šeit var uzzinātu daudz  jauna par novada vēsturi, dzelzceļu un drošību tā tuvumā.

Piedāvājam

 • Ekspozīcijas apskate

  ar iepriekšēju pieteikšanos, maijs-oktobris, ieeja par ziedojumiem.
 • Naktsmājas

  pieejamas istabas stacijas dzīvokļos, ir virtuve, duša, WC.
 • Stacijas parkā

  teltsvietas un ugunskura vieta, kemperi laipni lūgti.
 • Telpu noma pasākumiem

  stacija un parks.
 • Koncertiem

  skatuve pie stacijas noliktavas.

Piedāvājam

Ekspozīcijas apskate – ar iepriekšēju pieteikšanos, maijs-oktobris, ieeja par ziedojumiem.

Naktsmājas – pieejamas istabas stacijas dzīvokļos, ir virtuve, duša, WC.

Stacijas parkā – teltsvietas un ugunskura vieta, kemperi laipni lūgti.

Telpu noma pasākumiem – stacija un parks.

Koncertiem – skatuve pie stacijas noliktavas.

Jaunumi, pasākumi

Content Beste Online Casino’s Voor Canada Ice Casino Account 2023 Verwijderen ⛔️ Onze Instructies Wat Gebeurt Er Met Mijn Privégegevens Op Het Ice Casino? Ice Casino Account Afsluiten – Stap Voor Stap Het Beste Online......

Content Marisa Orth Sexo Em Cenas Quentes Juicy Ass Sex Video Featuring Keiran Lee, Peta Jensen And Toni Ribas Atriz Porno Sexy Pin-up Milf Peta Jensen Gets Fucked Balls Deep Sexo Garganta Profunda – Primeiro......

Content Mostbet Автоматы Онлайн И Слоты, Дают Возможность Выиграть? Есть Ли Официальны Сайт Мостбет Casino? Какие Есть Приложения У Официальной Букмекерской Конторы Мостбет ? Есть Ли В Мостбет Бесплатные Вращения И Как Получить Бонус? Мостбет......

Content Главный Бонус С Промокодом Мостбет — На 1-ый Депозит Проблемы С Выводом Денег Как Делать Ставки? Обзор Азартных Игр В Казино Chillbet Букмекерская Контора Mostbet В Казахстане Как Получить Бонус В Букмекерской Конторе Mostbet?......

Content Букмекеры Бонусы В Мостбет Скачать Приложение На Андроид Причины, По Которым Следует Скачать Приложение Для Мосбет Казино ❔бк Mostbet: Как Получить Бонус❔ Мобильная Версия Mostbet На Айфон Служба Технической Поддержки Скачать «мостбет» На Андроид:......

Content Het Beste Online Casino Van Italië Instructies – Stap Voor Stap – Hoe Verwijder Ik Mijn Vulkan Vegas Account? ⭐ Vulkan Vegas Promotiecode 2023 Met Tot €1000 Bonuskrediet ⭐ Vulkan Vegas Promotiecode 2023 Met......

Content Ggbet Casino Bonus Code 2023 ✴️ Beste Aanbod Hier Ggbet Casino Bonus Code Promoties Voor Vaste Klanten Gioo Casino Promotie Code: Tot 200 Euro Bonus + 75 Gratis Spins Voor Uw 3e Storting Gioo......

Content Wager Login And Sign Up, 1xgamble Register Online 💬 Can I Access My Mostbet Account Through Google? Complete Evaluate Of Mostbet Solar Led Color Tv Is The Bookmaker Available On Mobile Devices? Mostbet Local......

Content Misli Com 900 Tl Para Çekme Talep Verdim Ne Banka Hesabıma Ne Misli Hesabıma Yatmadı! Mostbet Application: Download Mostbet Apk For Android As Well As Ios 2023 Mostbet Casino Yatırım Yaptım 2 Gündür Yatmadı......

Content Mostbet Web Sitesine Giriş Yapın Resmi Site Mostbet Türkiye Kumarhanesine Giriş Mostbet Resmi Aynasından Para Için Çevrimiçi Oynayın, Kayıt Olun Mostbet Casino Kimse Yardımcı Olmuyor Mostbet Casino Adıma Başkası Tarafından Açılan Korsan Hesap Mostbet......

Content Android Üçün Necə Mostbet Aviator Yükləməli Aviator Oyun Açiklamasi Lines And Coefficients Of Bets At Mostbet Aviator Yazılım Stratejileri Mostbet’te Aviator Oynamaya Başlamak Için Neye Ihtiyacınız Var? Son Yazılar Mostbet Aviator Demo Oyunu ️......

Content Métodos De Depósito E Saque Disponíveis ✅️ O Cupom De Desconto Pin Up Funciona Mesmo? ? Apostar Na Pin-up Bet É Seguro? Registro E Primeiro Depósito Aplicativo Pin Up Bet Pin Up Bet –......

Virtuālā tūre

;

Galerija

VĒSTURE

PASĀKUMI STACIJĀ

NAKTSMĀJAS

Kontakti

Tālruņi

29 503 503

29 54 33 66

 

E-mail

stumburs@gmail.com

 

Adrese

Airītes stacija, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853

56.705904, 22.173376

Ja vēlaties mūs atbalstīt, būsim pateicīgi par ziedojumu: BIEDRĪBA „AIRĪTES STACIJA”

REĞ.: 40008233622

Konts: LV87UNLA0050024097480

Adrese: Airītes stacija, Zirņu pagasts, Saldus novads
LV 3853

Facebook